Dự án,  Portfolio

Dự án xuất bản sách

9 tháng 10 ngày – Bút hết “nặng”, viết hết “đau”

Với 120 hướng dẫn chi tiết và bài tập từ cơ bản đến nâng cao, cuốn sách sẽ giúp bạn gạt phăng những rào cản tâm lý khi bắt đầu viết, nắm chắc các kỹ thuật viết cơ bản, đặc biệt là kỹ thuật viết nâng cao – áp dụng trong viết thương mại. Bật mí: Ngoài các hướng dẫn và bài tập trong sách, bạn sẽ được tặng bộ tài nguyên bao gồm các bài viết mẫu do các tác giả chia sẻ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn các kỹ thuật viết và đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình thực hành.

Vai trò: Tác giả đóng góp nội dung chương 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.